Các chương trình

KHÓA HỌC

Với slogan của XFIGHT “better yourself everyday” – làm bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Chúng tôi sẽ đưa ra những giáo án phù hợp với mục đích của bạn.

Bạn và XFIGHT sẽ cùng đồng hành trên hành trình làm mới bản thân này nhé!

LỚP TẬP BOXING

LỚP TẬP MUAY-THAI

LỊCH TẬP HẰNG NGÀY

NỘI DUNG

 THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY CHỦ NHẬT
SÁNG
9:00 – 10:30

MUAY-THAI
BOXING
MUAY-THAI
BOXING
CARDIO
CARDIO
OPEN DAY
9:00 - 17:00
TỐI
18:30 - 20:00
BOXING
MUAY-THAI
BOXING
CARDIO
MUAY-THAI
SPARRING

VIDEO NEWS

VIDEO

Đăng ký tập thử