Đăng ký tập

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN

“Chúng tôi cần tìm kiếm các đồng đội tài năng cho XFIGHT. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong ngành Fitness.”

TRẢ-NHƯ-BẠN-ĐÀO TẠO HOẶC ĐI KHÔNG GIỚI HẠN. BẠN CHỌN!

“Chúng tôi cần tìm kiếm các đồng đội tài năng cho XFIGHT. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong ngành Fitness.”

TRẢ-NHƯ-BẠN-ĐÀO TẠO

Membership

2.300.000đ / Năm

10 lớp học MIỄN PHÍ

5 lần sử dụng Phòng tập & Studio MIỄN PHÍ

Giảm giá đối tác độc quyền

Lớp học từ 138,984 ₫

Sử dụng Phòng tập & Studio từ 138,984 ₫

Đào tạo Cá nhân từ 463,280 ₫

Nâng cấp bất cứ lúc nào

CHỈ GYM

Membership

1.000.000đ / Tháng

Sử dụng Phòng tập & Studio KHÔNG GIỚI HẠN

5 lớp học MIỄN PHÍ mỗi tháng

Giảm giá đối tác độc quyền

Lớp học từ 138,984 ₫

Đào tạo Cá nhân từ 463,280 ₫

Nâng cấp bất cứ lúc nào

Thay đổi / hủy bất kỳ lúc nào sau 6 tháng

VÔ HẠN

Membership

2.000.000đ / Tháng

KHÔNG GIỚI HẠN Lớp học

Sử dụng Phòng tập & Studio KHÔNG GIỚI HẠN

Thẻ khách KHÔNG GIỚI HẠN

Giảm giá đối tác độc quyền

Đào tạo Cá nhân từ 463,280 ₫

Thay đổi / hủy bất kỳ lúc nào sau 6 tháng

Không phí thiết lập

1-2-1 ĐÀO TẠO CÁ NHÂN

Nếu bạn hoàn toàn mới làm quen với quyền anh, muốn học theo tốc độ của riêng bạn, đạt kết quả nhanh hơn hoặc có được phong độ tốt nhất trong cuộc đời, Huấn luyện cá nhân tại Rumble là dành cho bạn.

Buổi đào tạo cá nhân kéo dài 60 phút phù hợp với nhu cầu của bạn. Nhằm mục đích cải thiện kỹ thuật đấm bốc của bạn, nâng cao thể lực của bạn và đạt đến cấp độ quyền anh mới. Phiên là 1,158,200₫ (1,389,840 ₫ cho những người không phải là thành viên).

Những lợi ích

TIẾT LỘ THÀNH VIÊN

Các thành viên dưới 18 tuổi được giảm giá. Độ tuổi tối thiểu để đào tạo là 8 tuổi. Trẻ em dưới 12 tuổi phải luôn có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng. Ghé qua hoặc liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.
Đăng ký tập thử